Основні напрямки роботи кафедри:

З початку свого існування наукова і навчально-методична робота колективу кафедри спрямована на впровадження в практику викладання другої іноземної мови інтегративного підходу і сучасних комунікативних методів навчання. У навчально-методичному доробку викладачів кафедри типові та робочі навчальні програми з німецької, англійської та французької мов як другої іноземної, а також інші навчально-методичні матеріали, що забезпечують викладання навчальних дисциплін кафедри з урахуванням сучасних вимог та особливостей спеціальності студентів.

тема (лексичні одиниці)