Лемещук Вікторія Романівна - викладач кафедри германських і романських мов КНЛУ

персональна сторінка http://vr-lemeshchuk.at.ua/index/about/0-2

 

для студентів: 

навчально-методичні матеріали, обговорення, цікаві ресурси, інтерактивне спілкування

FB: https://www.facebook.com/V.R.Lemeshchuk

VK спільнота: https://vk.com/club78174014 (викладач)

"студенти Вікторії Романівни з англійської мови"

навчально-методичні праці:

1. Збірник завдань з розвитку мовленнєвих умінь на основі художніх та науково-популярних  відеофільмів 
для студентів IV-V курсів, які вивчають англійську мову як другу іноземну (частина 1) / укл. Килимник І.О., Жукова Л.Є, Задорожня Н.А., Нагорна С.С., Пригодій Р.В., Яхно Н.П., Вострова О.Ю., Лемещук В.Р. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – 90 с.
(Лемещук В.Р. The World around us: “The Brief History of Europe” (based on the documentary from the Discovery Channel), P. 43-48. / В.Р. Лемещук. – С.43-48).

2. Збірник завдань з розвитку мовленнєвих умінь на основі художніх та науково-популярних  відеофільмів 
для студентів IV-V курсів, які вивчають англійську мову як другу іноземну (частина 2).
/ укл. Килимник І.О., Буфан І.Ф., Жукова Л.Є, Задорожня Н.А., Моренцова А.В., Яхно Н.П., Вострова О.Ю., Лемещук В.Р. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – 113 с. 
(Лемещук В.Р. The World Around Us: “Tsunami in Indonesia” (based on the documentary from BBC), P. 84-93. / В.Р. Лемещук. – С. 84-93).


3. Збірник завдань з розвитку мовленнєвих умінь на основі художніх та науково-популярних відеофільмів для студентів IІІ курсу, які вивчають англійську мову як другу іноземну / укл. Шульгач Н.В., Зіневич В.В., Лемещук В.Р., Птуха В.А., Шимко Г.А. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – 88 с. 
(Лемещук В.Р. Sports and Games. / В.Р. Лемещук. – С.14-30.
(Лемещук В.Р. Health Care. / В.Р. Лемещук. – С.57-65.
(based on the film "Touching the Void" from the British Film Festival of 2003 – a worldview film about youth ambitions, survival in the mountains and love of life)

4. Діккенс, Чарлз. The Adventures of Oliver Twist (Пригоди Олівера Твіста) / Чарлз Діккенс / Укладачі: Тетяна Коробейникова, Вікторія Лемещук, Наталя Шульгач. // Рецензенти: С. С. Нагорна, В. В. Зіневич. – К.: Арій, 2017. - 160 с. 

З методичних аспектів пріорітентим вбачаю комп'ютeрне тестування (ефективне і ергономічне): для тестування студентів використовую навчальні платформи Moodle, Peardeck, Quizlet і частково програму Mini test.

наукова робота: 

Вікторія Романівна Лемещук (Viktoriya R. Lemeshchuk) https://scholar.google.com.ua/citations?user=PzCVzqcAAAAJ&hl=uk

наукові інтереси: 

Лемещук В. Р. має 19 наукових і науково-методичних праць (2 статті, 13 тез і 4 навчально-методичні праці)


досліджувала дошкільнят і школярів підліткового віку - механізм соціальний страху, його динаміка у підлітковому віці, саморегуляція і емоційно-вольова сфера підлітка, когнітивні процеси, надмірний страх, тривога, соціальний стрес напротивагу ризикованій поведінці, реабалітація підлітків з надмірним страхом, розвиток особистості, самосвідомості, безстресовий спосіб дорослішання, інтеріоризації підлітка в доросле життя, адаптація підлітка, новітні методи одержання і обробки даних, становлення особистості підлітка тощо.

була спроба поглянути на порядок слів в англійському реченні (SVO, з увагою до синтаксичних зв'язків підмету і додатку) у розвитоку англійської мови з огляду теорії об'єктних стосунків.

вивчалися психологічні особливості студента у процесі опанування іноземної мови (з увагою до англійської).